Kes ei oleks enda suhtes aega-ajalt kriitiline? Kui tihti läbib sind mõte: “Ma ei vääri. Ma pole valmis. Ma ei julge. Järgmine kord teen paremini. See ei tulnud mul jälle hästi välja” jne. Meid ümbritsev mõjutab meie endi suhet endasse: võrdleme tihti end teistega, kes on “targemad”, “moodsamad”, “huvitavamad” ja “edukamad”.

Kas saab siis ka teisiti? 

Enesehoolivuse uurija Kristin Neff  leiab, et me võiksime lõpetada enda pideva kritiseerimise ja hindamise. Selle asemel, et hinnata end skaalal “hea” või “halb”, peaksime end lihtsalt aktsepteerima avatud südamega sellisena nagu me oleme. Teisisõnu, me võiksime olla enda suhtes hoolivad ja kaastundlikud. Just nagu siis, kui väljendame kaastunnet ja mõistmist sõbra või lähedase suhtes, kui ta seda kõige enam vajab.

Enesehoolivus (ing. ke self-compassion) tähendab, et sa oled lahke ja mõistev enda suhtes hetkedel kui koged ebakindlust, läbikukkumist, ebaõnnestumist, kannatamist. 

Enesehoolivus koosneb 3 komponendist:

1. Headus enda suhtes

Enese suhtes kaastundlikud inimesed mõistavad, et ebatäiuslikkus, läbikukkumine või eluraskuste kogemine on möödapääsmatu. Selle asemel, et reageerida eluraskustele vihaga, siis nad on enda suhtes õrnad.

2. Üldine inimlikkus

Inimeseks olemine tähendab, et me oleme haavatavad ja ebatäiuslikud. Enesehool tähendab, et ma mõistan seda, et kannatused on osa ühisest inimkogemusest. See on miski, mida me kõik tunneme.

It is in our faults and failings, not in our virtues, that we touch each other and find sympathy. It is in our follies that we are one. Jerome  K. Jerome

3. Teadlikkus

Me vaatleme oma tundeid hinnanguvabalt nagu nad on, ega püüa neid maha suruda või eirata. Me uurime oma negatiivseid mõtteid ja emotsioone avatud südame ja selgusega ehk me oleme teadlikud.

Enesehoolivuse kultiveerimine on pidev praktika ja seda saab arendada erinevate harjutuste toel. Uuri lähemalt.

Kas sina aktsepteerid end igal hetkel just sellisena nagu sa oled?