Õpidisaini
labor

2 päeva
14 tundi
17.-18. september 2019
Tallinn

Kuidas luua eeldusi tähenduslike õpikogemuste kujunemiseks?
Kuidas kavandada täiskasvanud õppijast lähtuvaid programme?
Kuidas olla uudishimulik, katsetav ja koosloomet praktiseeriv õpidisainer?

Just need küsimused võiks paeluda täna üht õpisituatsioonide loojat, kes on valmis kompima erinevaid vaatenurki ja arendama uurivat olekut. “Täiskasvanutena me enam ei tea, mida õppida,” mõtiskleb John Maeda, mõjuka Rhode Islandi Disainikooli juht. Meil tuleb üha enam lahendada komplekseid probleeme ja silmitsi seista ebakindla tulevikuga. Elamine muutlikel aegadel eeldab justkui uut olemise viisi. Üha enam tõusetub esile, kuidas luua mõtestatud õpiruume tunnetades lahtirulluvat tulevikku, õppijate vajadusi ja maailma muutuvat nägu.

Labor on praktiline käed-külge lähenemisega õpiruum, kus

Tuge pakuvad tähendusliku õppimise kontseptsioon (L.Dee Fink), Vison Backcasting mudel (Kaospilot), MoveMakers haridusprojekti kogemus, andragoogika valdkond.

Labor on mõeldud Sulle, hea õppimise ja/või koolituste juht, koolitaja või õpetaja mistahes organisatsioonis, kes Sa soovid võtta aega mõtestamaks täiskasvanu õppimise tähendust, oled valmis uurima õpidisaini tööriistu ning kaasa lööma programmi reaalsel loomisel.

Laborisse mahub kuni 12 osalejat. Võib osaleda tiimina. Enne kui tuled, mõtle:

Kuidas osaleda?

Registreerimine on avatud kuni 2. septembrini siin. Registreerides määra Sulle sobiv osalustasu lähtudes tänastest võimalustest: 250-400 eur (sh km). Sind ootavad töölehed, materjalid, töövahendid, kohvipausid, lõunaampsud.

Laboris juhendab Piret Jeedas, protsessijuht ja õpidisainer.
Õpidisaini juurde jõudis tänu rahvusvahelise hariduskoostöö- ja innovatsiooniprojekti “MoveMakers: Co-Creating New Ways of Learning” (Erasmus +) elluviimisele, mille sihiks on toetada uute lähenemiste loomist täiskasvanuhariduses.

Küsimuste korral võta ühendust: 5292242, piret@ruumiloomine.ee.

Järgne oma uudishimule!