Iga koolitus- ja arendusprojekt on omanäoline, kus on ruumi koosloomel, katsetamisel, uue esilekerkimisel ja loomingulisel vabadusel.
Ja me ei tee klassikalisi viisaastaplaane.

pikaajalised PROTSESSID

muutuste juhtimise toetamine
kaasamisprotsessi loomine ja läbiviimine
loov lähenemine
protsesside juhtimise võimekuse tõstmine

isiklik ARENG

muutuste juhtide isikliku arengu, meisterlikkuse ja eneseteadlikkuse toetamine
iseorganiseeruvate meeskondade toetamine

õpiDISAIN

koolitus- ja arendustegevuste planeerimine
arenguprogrammide, õpirännakute ja hariduse disain

TÖÖTOAD

kaasav juhtimispraktika
disainmõtlemine
eneseteadlikkus ja enesetõhusus
loov tegutsemine ja uuenduste loomine
iseorganiseeruvad meeskonnad

Kogemuste varasalv

Mis on ruumilooja “töö”? Ruumiloojad ühes päevas.

Muutuste juhtimine ja algatamine

Arenguprogramm “Inseneride labor: kuidas luua insenere toetav arengukeskkond?”, Eesti Energia

Pikaajalised arenguprogrammid

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine, Tallinna Ülikool

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine “PMA protsessilabor”, Põllumajandusamet

Setomaa Turismitegijate Arenguprogramm “Tegija uuendab”, MTÜ Setomaa Turism
Koolitusprogramm “Uuenduste Otsingul”, Tartumaa Arendusselts/Valgamaa Partnerluskogu

Noorte toetamine

Pikaajaline arenguprogramm TUGILA teostajateele “NEET noorte toetamine”, SANA

Pikaajaline koolitusprogramm alaealiste komisjonide liikmetele “Kuidas tulemuslikult toetada abivajavaid noori?”, Euroopa Noored Eesti büroo
Kohalike omavalitsuste koolitusprogramm “Väärt algatused noorte tööotsijate toetamiseks“, Euroopa Noored Eesti büroo

Koolitajate meisterlikkus

Mõjusa õpikeskkonna loomine, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Sisekoolitajate koolitus, SA Pärnu Haigla
Kursused üliõpilastele: andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus, andragoogi professionaalne kasv, täiskasvanute õpetamise aluses ja põhimõtted, Tallinna Ülikool

Uute ideede arendamine

Disainmõtlemise töötuba: kuidas me saame toetada töötaja sujuvat sisseelamist organisatsiooni?, PARE

Õpetajate Akadeemia Mõttekoda, Tallinna Ülikool
Disainmõtlemise rakendamise võimalused, Innove