Iga koolitus- ja arendusprojekt on omanäoline, kus on ruumi koosloomel, katsetamisel, uue esilekerkimisel ja loomingulisel vabadusel.
Ja me ei tee klassikalisi “viisaastaplaane”.

pikaajalised PROTSESSID

muutuste juhtimise toetamine
koosloome-/kaasamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine
loov lähenemine probleemide lahendamisel
protsesside juhtimise võimekuse tõstmine

isiklik ARENG

muutuste juhtide isikliku arengu, meisterlikkuse ja eneseteadlikkuse toetamine
iseorganiseeruvate meeskondade toetamine

õpiDISAIN

koolitus- ja arendustegevuste kavandamine
arenguprogrammide, õpirännakute ja hariduse disain

TÖÖTOAD

kaasav juhtimispraktika
disainmõtlemine
eneseteadlikkus ja enesetõhusus
loov tegutsemine ja uuenduste loomine
iseorganiseeruvad meeskonnad

Kogemuste varasalv

Mis on ruumilooja “töö”?

Ruumiloojad ühes päevas.

Protsesside juhtimine 

Working together to transform public health services for Kyrgyzstan. Rahvatervise arengukava koostamise toetamine koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO)

International symposium: working together for the health and well-being of our communities, WHO

Inseneride labor: kuidas luua insenere toetav arengukeskkond?, Eesti Energia

Huvihariduse ja huvitegevuse konverentsi ettevalmistus ja läbiviimine, ENTK

EU Noortekonverentsi ettevalmistus ja läbiviimine, ENTK ja HTM

Arenguprogrammide disain

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine, Tallinna Ülikool

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine “PMA protsessilabor”, Põllumajandusamet

Setomaa Turismitegijate Arenguprogramm “Tegija uuendab”, MTÜ Setomaa Turism

Koolitusprogramm “Uuenduste Otsingul”, Tartumaa Arendusselts/Valgamaa Partnerluskogu

Pikaajaline arenguprogramm TUGILA teostajateele “NEET noorte toetamine”, SANA

Pikaajaline koolitusprogramm alaealiste komisjonide liikmetele “Kuidas tulemuslikult toetada abivajavaid noori?”, SANA

Kohalike omavalitsuste koolitusprogramm “Väärt algatused noorte tööotsijate toetamiseks“, Euroopa Noored Eesti büroo

Koolitajate meisterlikkus

Mõjusa õpikeskkonna loomine, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Sisekoolitajate koolitus, SA Pärnu Haigla
Kursused üliõpilastele: andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus, andragoogi professionaalne kasv, täiskasvanute õpetamise alused ja põhimõtted, Tallinna Ülikool

Uute ideede arendamine

Disainmõtlemise töötuba: kuidas me saame toetada töötaja sujuvat sisseelamist organisatsiooni?, PARE  Õpetajate Akadeemia Mõttekoda, Tallinna Ülikool
Disainmõtlemise rakendamise võimalused, Innove