Meid paelub inimene, tema soov ja tahe areneda, avastada iseennast ja maailma enda ümber.

Meid paelub protsess ehk kuidas inimesed koos õpivad, sisukalt töötavad ja loovad mõjusaid lahendusi.

Mõjusad tulemused sünnivad siis, kui on

valmisolek uurida tegelikku vajadust ehk leida üles need teemad, millega tegelemine on antud ajas asjakohane;

julgust esitada olulisi küsimusi, anda tagasisidet, olla olemasoleva suhtes kriitiline;

julgust katsetada, õppida ja unustada vana, proovida uusi meetodeid, kombineerida erinevaid lähenemisi ja läheneda probleemide lahendamisele loovalt;

valmisolek kogeda erinevate osapoolte sügavat koostööd;

julgust seista silmitsi teadmatusega, kogeda kaost ja usaldada protsessi.

 

Arendustegevuste loomisel lähtume õppijakesksusest, teedrajavast ja kaasavast lähenemist, kus põimitakse erinevad koosloomet toetavad

praktikad ja meetodid, sh avatud ruum, ring, strateegilised vestlused, maailmakohvik, kogemuskohvik, ideeturg, targad sammud;

planeerimismudelid, sh kaordiline juhtimine, kuldsed fookused;

protsessid, sh U-teooria, inimkeskne disain, tunnustav lähenemine, visioonist lähtuv disain.

 

Iga ruumilooja tööriistakast on omanäoline. Iga meetodi rakendamine sõltub eesmärgist, kontekstist ja protsessi iseloomust. Ruumilooja praktikas olevaid meetodeid ühendavad teatud põhimõtted:

meetod toetab KOOS VESTLEMIST, et leida üles parimad lahendused
oluline on DIALOOG, mille keskmes on KAVATSUSEGA RÄÄKIMINE ning TÄHELEPANELIK KUULAMINE
parema tulemuse saavutamiseks on oluline EEMALE HEITA OMA OLETUSED, et me saame hinnangutevabalt kuulata
põhiline organiseerumise viis on RING, mis võimaldab KOOSOLEMIST VÕRDSETE PARTNERITENA
hea vestlus saab alguse HEAST KÜSIMUSEST, mis suunab uurimisele ja avastamisele