Ruumi Loomine on täiskasvanute arenguprogrammide elluviimisele ja mõjusate arenduspotsesside juhtimisele keskendunud loovagentuur.

Meid paelub inimene, tema soov ja tahe areneda, avastada iseennast ja maailma enda ümber.

Meid paelub protsess ehk kuidas inimesed koos õpivad, sisukalt töötavad ja loovad mõjusaid lahendusi.

“Protsessi mõistmine tähendab arusaamist, kuidas tekib sotsiaalne ruum või väli (social field), kus kujuneb selline mõtlemise, tegutsemise ja koosloomise tase, mis omakorda viib mõjusate lahenduste ja tulemuste sünnini” (Otto Scharmer). 

Kuidas sellised sotsiaalsed ruumid sünnivad järgmisel koosolekul, visiooni või väärtuste sõnastamise protsessis, probleemide lahendamise või ideede otsimise teekonnal?

Mõjusad tulemused sünnivad siis, kui on

valmisolek uurida tegelikku vajadust ehk leida üles need teemad, millega tegelemine on antud ajas asjakohane;

julgust esitada olulisi küsimusi, anda tagasisidet, olla olemasoleva suhtes kriitiline ja uuriv (appreciative and humble inquiry);

julgust katsetada, õppida ja unustada vana, proovida uusi meetodeid, kombineerida erinevaid lähenemisi ja läheneda probleemide lahendamisele loovalt;

valmisolek kogeda erinevate osapoolte sügavat koostööd;

julgust seista silmitsi teadmatusega, kogeda kaost ja usaldada protsessi.

Arendustegevuste loomisel lähtume õppijakesksusest, teedrajavast ja kaasavast lähenemist, kus põimitakse erinevad koosloomet toetavad

praktikad ja meetodid, sh avatud ruum, ring, strateegilised vestlused, maailmakohvik, kogemuskohvik, dialoog, ideeturg, targad sammud;

planeerimismudelid, sh kaordiline juhtimine, kuldsed fookused, kaasamise sammud;

protsessid, sh U-teooria, Advanced Imagineeringinimkeskne disain, tunnustav lähenemine, visioonist lähtuv disain.