Ise olemisega seotud sõnavara on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, nt enesehoolivus (self-care), enese kaastunne (self-compassion), enesearmastus (self-love), eneseteadlikkus (self-awareness), enesekontroll (self-control) jne. Kas see tähendab, et me inimestena tunneme ja teame ennast rohkem? Oleme targemad ja õnnelikumad? Endale lähemale jõudnud? Hariduse uurija ja professor Mark Tennant tõdeb, et ideaaliks on ühenduses olev, terviklik ja integreeritud mina: terve mina on pigem ühenduses kui eraldatud, teadlik kui varjatud, pidev kui katkendlik. Tasha Eurich defineerib eneseteadlikkust kui tahet ja oskust mõista iseennast ja seda, kuidas teised meid tajuvad. Eneseteadlikkuse komponendid on:

Loomulikult võib neid teadlikkuse komponente sügava enesekaemuse egiidi all uurida. Budist Tirthang Tulku ütleb: our belief in this image draws us away from the true qualities of our nature and prevents us seeing ourselves clearly. Teisisõnu, kuivõrd selgelt me oma tegelikku olemust ikkagi näeme. Sidney ülikooli uurija Adam Grant toob välja huvitava nüansi – endast mõtlemine ei võrdu teadmisega endast. Mida enam aega me sisevaatlusele pühendame, seda vähem enesetarkust meil tegelikult on (viidanud Eurich).

ENESEUURIMISE VIISID

Eurich leiab, et eneseuurimine ei ole halb, vaid olulisem on see, kuidas me seda teeme. Ta soovitab valida sobiv lähenemine: keskendu enam uue avastamisele, uute taipamiste sõnastamisele, õppimisele tegutsedes. Oluline on avatud mõtteviis ehk avatus erinevatele allikatele, seisukohtadele ja selgitustele. Ära takerdu vaid ühele tõele. Näiteks, küsi tagasisidet oma kolleegidelt või sõpradelt.

Endast teadlikuks saamiseks võiks rohkem päriselt tegutseda: luua endale kogemusi, kus tuleb ennast ületada, midagi uut proovida. On üsna levinud ootus inimesele, et sul peab olema üks kirg. Ent meie tänane pikk elu võib tähendada, et meil on mitu kirge. Dave Evans ja Bill Burnett leiavad, kirg tuleb PÄRAST seda, kui sa proovid midagi, avastad, et see sulle meeldib ja arendad selles oma meisterlikkust. Läbi igapäevase katsetamise avastad seeläbi rohkem oma väärtusi, püüdlusi, saad teadlikuks oma harjumustest ja mõjust ümbritsevale. Ja tõenäoliselt jõuad ka enesele lähemale…

Mis ootab nüüd tegemist?

Bill Burnett & Dave Evans. 2017. Designing Your Life. Borzoi Book, New York.

Mark Tennant. 2012. The learning self. Understanding the potential for transformation. Jossey-Bass.

Tascha Eurich. 2017. Insight. The power of self-awareness in a self-deluded world. Macmillian.