Maailm võidaks hästi juhitud protsessidest, ent veelgi enam  julgetest ja teadlikest protsessijuhtidest.

Organisatsioonikonsultant Edgar Schein (Scharmer 2018) on öelnud: “Mulle ei meeldi inimesed, kes ütlevad, et “on kahte liiki inimesi”. Aga tõesti on kahte liiki inimesi: need, kes mõistavad protsessi ja need, kes ei mõista”.

Protsessi mõistmine tähendab arusaamist, kuidas tekib sotsiaalne ruum või väli (social field), kus kujuneb selline mõtlemise, tegutsemise ja koosloomise tase, mis omakorda viib mõjusate lahenduste ja tulemuste sünnini. Sellised väljad on oma olemuselt sotsiaalsed, emotsionaalsed, sageli vastuolulised ja ka esilekerkivad ehk emergentsed. Emergentsus viitab asjaolule, et sageli protsessi enda käigus kerkib miskit esile, mida kavandamise käigus veel ei teatud, nt mõni ootamatu lahendus, senimärkamata vajadus või isegi konflikt. Eriti siis, kui on palju ebakindlust ja fookuses on küsimus, millele puudub üks kindel vastus, tuleb selliseks esilekerkimiseks valmis olla.

Igapäevaselt ehk mõtleme vähe sellele, et iga ühe tunnine koosolek või järgmine ajurünnak on just selline protsess või sotsiaalne väli, mis tegelikkuses eldab protsessi mõistmis ja läbimõtlemist. Sellise ruumi loomisel on heaks partneriks protsessijuht. Head protsessijuhid on nagu muutuste arhitektid või kaosepiloodid, kes julgevad kogeda üllatusi ja segadust; leiavad üles või loovad ise vajalikke meetodeid; esitavad palju häid küsimusi; müksavad seal, kus vaja, et tuua inimestes ja gruppides välja nende parim. Protsessijuhi olemise viis, mõtteviis, oskused, hoiakud, suhtumine ja metoodiline teadlikkus mõjutavad mõjusaid osalemisteekondi. Heaks protsessijuhiks saadakse läbi pideva õppimise, loova katsetamise ja julge praktiseerimise.

Kuidas Sina lood väeka sotsiaalse ruumi järgmisel koosolekul, visiooni või väärtuste sõnastamise protsessis, probleemide lahendamise või ideede otsimise teekonnal?

Kui teadlikult lähened Sina igale protsessile?

Millist protsessijuhi oskust plaanid sel aastal endas arendada?

Photo by Philipp Mandler on Unsplash

Scharmer, O. (2018). The essentials of theory U. Core principles and applications. Berrett-Koehler Publishers, Inc.