Kui keegi paluks sul tegeleda oma tumedama poolega, nt allasurutud emotsioonid, ebakõlad või läbikukkumised, siis üsna tõenäoliselt leiame sada põhjust, miks seda mitte teha. Positiivse mõtlemise varjus jääb justkui mulje, et negatiivsetest emotsioonidest, sh viha, ärrituvus, nukrus, on vaja iga hinna eest hoiduda.

Todd Kashdan ja Robert Biswas-Diener, toetudes kümnetele uuringutele, toovad raamatus “Sinu tumedama poole vägi. Kuidas negatiivsed emotsioonid enda kasuks tööle panna” välja, et negatiivsete emotsioonide, kogemuste või ebamugavuste vältimine ei lase meie elu täiel rinnal elada ning negatiivsuse vältimine viib meid ihaldatud sihist hoopiski eemale. “Enamik meie probleeme ei kerki stressi tekitavatest mõtetet või tunnetest, vaid tahtmatusest nendele läheneda”, leiavad nad. Või teine mõte: “Kui sa valid negatiivsete tunnete tuimastamise, siis sa muutud tundetuks ka positiivse vastu”. Sarnast mõtet on käsitlenud ka Brene Brown mitmetest oma raamatutes, nt ka eesti keeles ilmunud “Ebatäiuslikkuse kingitused”.

Autorid leiavad, et terviklik inimene on avatud ning kohandub oma isiksuse kõigi osadega: heledate ja tumedate, tugevuste ja nõrkuste, edude ja nurjumistega. Ta ühendab oma elus igapäevase elu nautimise ja sügavama tähenduslikkuse ning võtab omaks nii uudsuse kui ka stabiilsuse.

Paar ülesannet tänaseks:

Uuri endalt:

Julget  lähenemist elule täie rauaga.