Üks viis inimeseks olemist mõtestada on tema püüdluste mõistmise kaudu. Me püüame aru saada, miks me midagi kogeme. Me tahame mõista, miks midagi meiega juhtub. Me otsime seletust. Eriti siis, kui meid tabavad eluraskused, kaotused või kriisid. 

Kas ja kuidas ma olen valmis kohanema, õppima ja keerulistest olukordadest tugevamana väljuma? Säilenõtkuse arendamine (resilience) on üks viis, kuidas olla võimalikeks tulevikukriisideks enam valmis. Ja tundub, et säilenõtkust vajame enam kui kunagi varem. Muide, just lapsed võivad meid siinkohal palju õpetada: kuidas nemad rasketest hetkedes kohanevad ja taastuvad.

Mis iseloomustab säilenõtkeid inimesi? 

Liselotte Nooyen (THNK School of Leadership) on säilenõtkust käsitlevatel kursustel toonud välja, et säilenõtketel inimestel on realistlik vaade elule. Nende ootused pole liialt kõrged, ega ka liialt madalad ning nad suudavad kasutusele võtta erinevad ettevaatusabinõud. Teiseks, on nad tähenduse kandjad. Teisisõnu, neil on tugevad väärtused ja arusaam sellest, mis on nende eesmärk siin elus. Nad mõtestavad, miks nende elu on väärtuslik ja läheb neile ja maailmale korda. Nad astuvad samme parema tuleviku loomise nimel. Kolmandaks, nad on suhetele ja kuulumisele orienteeritud. Neil on tugevad suhted teistega, nad on valmis abi vastu võtma ja seda ka teistele osutama. Inimestel, kellel on tugevad sotsiaalsed suhted, tulevad eluraskustega paremini toime ja kasvavad tugevamaks.

Siinkohal on asjakohalik teha üks väike mõttepaus ja endalt küsida, kes on minu jaoks olulised ja tähenduslikud mõttekaaslased? Keda ma saan usaldada? Kas ma olen valmis abi küsima ja seda vastu võtma? Mis on minu elu sügavam mõte? Milline võiks olla minu elu 5 aasta pärast? 

Kirjutasin PARE palvel säilenõtkusest pikemalt.
Samuti kuula podcast’i.

Aitäh: Photo by Yoann Boyer on Unsplash