Mis on?

Vestlused pole kunagi triviaalsed. Vestluste kulg määrab selle, millises maailmas me elame. Ärivestluste kulg määrab selle, milline on äri ning milline ärisid ümbritsev maailm (Maturana & Bunnell 2001).

Sõna vestlus (ingl conversation) tuleb ladina keelest: con tähendab „koos“ ning versare „ümber pöörama“. Seega vestlus tähendab kellegagi koos ümber pöörama. Vestlused loovad ruumi iasjade muutmiseks. Kui me vestluse käigus midagi ütleme ja kui me kuulame, siis me ei ole enam need, kes me olime varem.

Kuidas?

Kuigi vestlus on meie elu igapäevane tööriist, siis tõenäoliselt me ei lähene vestlusele kui strateegilisele vahendile. Ent just vestlus võib olla kõige lihtsam ja mõjusam vahend inimese kaasamiseks, tema mõtete ja arusaamade uurimiseks või uute perspektiivide tabamiseks. Vestlus on eesmärgistatud tegevus, nt tagasiside saamine, heade kogemuste uurimine, tulevikku vaatamine, inspiratsiooni kogumine.

Hea vestlus eeldab hoolikat planeerimist ning heade küsimuste sõnastamist. Järgneva näite aluseks on nn tunnustav avastamine (ingl k appreciative inquiry), mille abil planeeritakse ja viiakse läbi strateegilisi vestlusi, et üles leida positiivsed eeldused tuleviku koosloomiseks. Küsimuste sõnastamisel uuritakse toimivaid näiteid, häid kogemusi, unistatakse tulevikust ja dialoogis uuritakse, mis peaks olema?

2010. aastal viidi Tartumaa Arendusseltsi strateegia uuendamise protsessi raames läbi 40 tunnustavat intervjuud. Vestlusi viisid  läbi organsiatsiooni enda liikmed, kes hiljem tõid välja, et “see protsess pakkus võimaluse avastada uusi perspektiive ning erinevaid vaatenurki, õppida tundma uusi inimesi, luua kontakte. Vestlus lõi võimaluse kaasata teisi ja luua vestluspartneritele kaasatuse võimalus. Personaalne lähenemine lõi usalduse ja avatuse tunde”. Mitmed liikmed näitasid vestluste järel üles aktiivsemat huvi arendusseltsi tegemiste vastu.

Samm 1: Ettevalmistus

sõnasta valdkond, mida soovid tunnustavalt uurida, mõjus kaasamine, tõhus kommunikatsioon, inspireeriv juhtimine.
valmista ette küsimused.
lepi kokku aeg vestluste läbiviimiseks.

Samm 2: Läbiviimine

võta aga vestlusele häälestumiseks.
kuula hinnangutevabalt ja suure uudishimuga. Ära hüppa järelduste tegemisteni.
täna vestluspartnerit.

Samm 3: Kokkuvõtmine

võta aega kuuldu mõtestamiseks järgmiste küsimuste toel:

  1. Mis oli kõge väärtuslikum tsitaat minu intervjuus?
  2. Mis oli kõige silmapaistvam lugu, mis intervjuust esile kerkis?
  3. Milliseid detaile, näiteid intervjueeritav jagas?
  4. Mis oli minu jaoks kõige tähenduslikum hetk intervjuus?
  5. Kas intervjuus kerkis esile mingi uuenduslik/ootamatu aspekt?
  6. Millised 3 olulist teemat kerkisid esile?
  7. Millised väikesed sammud positiivse muutuse suunas tulid esile?
  8. Millised suured teemad/sammud positiivse tuleviku suunas tulid esile?